Skårvold gård, Støren

Skårvold gård er en embedsmannsgård fra1760, og ble fredet av Riksantikvaren i 1941.
Hovedlåna og to bur er nå i privat eie. Den store samlinga på 3000 gjenstander ble i sin tid gitt kommunen i gave av fru Margit Skaarvold.

Skårvold ligger på vestsiden av Riksveg 30, omlag 400 meter sør for Støren kirke.
Fram til 1732 hørte eiendommen inn under Domkirken, og fra midten av 1600 - tallet ble den benyttet av soknepresten.

Skårvold gård er en unik opplevelse. Her kan publikum få innblikk i den gamle bondkulturen via redskaper og gjenstander som har vært brukt på gården gjennom århundrer. Her finnes antikke bøker og tidsskrifter, og store mengder med gammel tekstilkunst.Kirkene i Midtre Gauldal

 

Støren kirke:
Støren kirke ligger like ved riksveg 30 rett før Støren sentrum. Støren kirke ble vigsla i 1817, og er ei av de få  åttekantkirkene i landet. Det finnes få nøyaktige nedskrevne opplysninger om Størenkirka. Noe er likevel kjent, altertavla er fra 1818 eller 1819, og inne i kirka henger det flere usignerte oljemalerier fra 1600- og 1700- tallet.

Soknedal kirke:
Kirka i Soknedal ble innvidd i 1934. Den ble bygd etter at gammelkirka brant helt ned 18. januar 1932. Lite og ingenting ble reddet ut av gammelkirka. Det eneste som ble berget ut var de gamle messinglysestakene, og disse finnes nå i nykirka.

Budal kirke:
I Budalen ligger en av Norges fem bevarte Y-kirker. Av disse har bare den 250 år gamle Budal kirke sitt opprinnelige utseende, både utvendig og ikke minst når det gjelder inventaret. Kirka ble vigsla i 1754. Inne i kirka er det gamle interiøret svært godt bevart, og mange mener at det mest verdifulle er den hjemmesmidde taklampa i messing som ble laget i Soknedal og overrakt i 1755. Døpefonten er den samme som ble satt inn i 1754, og skåla i fonten ble laget i Nederland i 1747.

Singsås kirke:
På Forsetmo like ved Osøy bru ligger Singsås kirke. Trekirka ble bygd i 1884 etter at den gamle Singså kirke ble for liten. Nykirka ble restaurert i 1950-årene da blant annet det spisse taket inne i kirka ble senket og erstattet med et buet tak.
Gammelkirka lå omkring fem kilometer lenger oppe i dalen. Da den ble revet, ble materialet oppkappet. Det eneste som ble tatt vare på er prekestolen og altertavla.

Forollhogna nasjonalpark.

Forollhogna nasjonalpark ble opprettet i 2001 som landets 19. nasjonalpark. Areal: 1061 km2
Midtre Gauldal kommune ble den 27.februar 2008 offisielt utnevnt som Nasjonalparkkommune.

I Forollhogna nasjonalpark er du i storbukkens rike. Her finner du Norges mest produktive villreinstamme, kjent for de store bukkene md sine flotte gevir. I det åpne og tilnærmet urørte fjellområdet har villreinen intakte sommer- og vårbeiter.

Nasjonalparken inneholder et bredt spekter av kulturminner som vitner om at området har vært utnyttet av mennesker gjennom tusener av år.
Rundt fjellet strekker lange seterdaler seg innover på alle kanter. Disse dalene er preget av generasjoners bruk av utmarka gjennom setring, beite og slått. I flere av dalene er det fremdeles aktiv seterdrift, og sjeldne plantearter vokser der.
Nasjonalparken ligger fra ca 500 m.o.h. opp til høyeste punkt; Forollhogna, som med sine 1 332 m o.h. er et landemerke som er synlig i mils omkrets.
(Ref.: Forollhogna, storbukkens rike. Direktoratet for naturforvaltning)

For mer informasjon:  http://www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna/