på ville veier
”På ville veier” er et samarbeid mellom aktører i Midtre Gauldal som tilbyr varierte kulturopplevelser innen småskalaproduksjon av mat og håndverk, turisme og reiseliv. Her kan du oppsøke levende seterdaler, viltre elvestryk og vakker natur. Ved behov for mer informasjon, ta kontakt, og vi kan skreddersy turen for deg.

Velkommen til aktiviteter, opplevelser og rekreasjon med oss i "på ville veier"!

Vi kan skreddersy turer og opplegg for deg og by på opplevelser servert på et fat i bokstavlig og overført betydning. Fra sommeren 2012 tilbyr vi faste turer fra Støren mot bygdene Singsås, Soknedal og Budal. Turene formidles fra Gaula Natursenter. Ønskes andre opplegg for små eller store grupper, kan Gaula Adventure tilby helhetlige arrangementspakker med alt fra fosseklatring til kanefart og lavvo-kos.

Vill og vakker natur - elvebrus og historisk sus

Midtre Gauldal er innfallsport til Forollhogna Nasjonalpark med sin villreinstamme og den mektige Gauldalsvidda med Forollhogna, 1332 m.o.h. Storbekkøya Museumsseter, en attraksjon i seg selv, er et godt utgangspunkt for turer i nasjonalparken eller vandringer langs den østlige Pilegrimsleia som går forbi her. Områdene til Soknedal grunneierlag byr på rike naturopplevelser året rundt med bl.a. bading, fiske, jakt, skigåing, isfiske og tiurleik. Elva Gaula med sideelver er en av Norges beste lakseelver. Ved Gaula Natursenter får man fiskekort og info om jakt- og fiskemuligheter i hele kommunen. Man kan også se fisker i akvarium og en utstilling om livet i og langs Gaula eller handle i husflidsbutikken. 

 

Eventyrlige seterdaler  - til seters for å gjøre seg fete ...

Midtre Gauldal har frodige, levende seterdaler som er rike på historie, kultur og tradisjoner. Seterdalene i Budal er utnevnt som ”kultursmykke”. Her kan man sommerstid besøke våre tilbydere på setrene Hiåvollan og Teiavollen som har tradisjonell aktiv setring og salg av ekte seterkost og på Overlivollen kan man bestille servering i setercafeen!

 

Kortreist mat og lokal matkultur

I tillegg til seterrømme, rømmegrøt, gøbb og skjørost som selges rett fra setrene, har vi mye å by på av lokal matkultur. Ved Hanshus gårdsbakeri produseres klenning, tykklefse og flatbrød på tradisjonelt vis. Stensås Selskapsmat driver catering med fokus på kortreist mat og lokal matkultur med spesialiteter som ”båttåsup” og ”Soknedalstapas”. Soknedal bakeri og konditori har ferske tradisjoner i fokus og setter sin ære i håndverket med gode bakeri og konditoriprodukter som bl.a. gir ekte smak til Børs wienerbrød...

 

Kunst og håndverk ... der ein ikkje skulle tru

I Singsås finnes butikken Brits Keramikk og Kamer Skinn hvor driftige damer selger flotte håndverksprodukter. I Budal holder kunstsmeden Sverre Smed til og hans smijernsarbeider selges bl.a. i husflidsbutikken ved Gaula Natursenter.

 

Gårdsturisme, vill-laksfiske og “ville” husdyr

Storstuu Winsnes har spesialbutikk for fiskeutstyr, formidler fiske, tilbyr overnatting og serverer kortreist mat i Lax cafe og pub. Storlykkja gård har gårdsbutikk med bl.a. skinn fra egne ursauer, tilbyr overnatting i stabbur og nærkontakt med gårdens mange dyr.

 

Kontaktinformasjon
Turistinformasjon
Gaula Natursenter
På Ville Veier
www.pavilleveier.no
c/o Gaula Natursenter
7290 Støren
Tlf 72 43 10 65
gaula@gaula.no

 

GPS-koordinater

Side 6: Gaula Natursenter, Støren                               N 6990271    E 565433

Side 7: Gaula Adventure, Støren                                 N 6990271     E 565433

Side 7: Storlykkja gård, Støren                                   N 6988831     E 563159

Side 9: Brits Keramikk, Singsås                                   N 6981951     E 587697

Side 9: Kamer Skinn, Singsås                                      N 6981951      E 587697

Side 10: Storstu Winsnes, Singsås                               N 6981030      E 581949

Side 11: Hiåvollan, Budalen                                       N 6957632      E 573575

Side 11: Storbekkøya Museumsseter, Budalen             N 6963940      E 582844

Side 12: Teiavollen og Teigen, Budalen                      N 6957198      E 585169

Side 13: Overlivollen, Budalen                                   N 6955446      E 587594

Side 13: Sverre Smed, Budalen                                  N 6970291      E 573697

Side 14: Stensås Selskapsmat, Soknedal                     N 6979226      E 561416

Side 14: Soknedal Bakeri og Konditori, Soknedal        N 6980301      E 560395

Side 15: Øveregga Fjellgård, Soknedal                       N 6973484     E 564972

Side 15: Hanshus Gårdsbakeri, Soknedal                    N 6980418     E 560712

Side 16: Soknedal Grunneierlag sone 1, Soknedal       N 6978530     E 558903

Søterot

Litt om logoen vår:

SØTEROT - Gentiana purpurea

En av de mest interessante planteartene i kommunen vår er søterot, som er valgt til offisiell kommuneblomst i Midtre Gauldal. Søterot er en europeisk plante med utbredelse i Norge og i fjell i Mellom-Europa, først og fremst i Alpene.

Søterot er en flerårig, vakker plante som blir 20-60 cm høy. Rotstokken er tykk og har kraftige røtter. Smaken på roten er intenst bitter, og navnet søterot er derfor ironisk.

Norge er det eneste landet i Norden hvor søterot vokser vilt. Planten hadde tidligere større utbredelse, men på grunn av stor beskatning er den flere steder utryddet. I Norge hører arten hjemme i de sørlige og vestlige fylkene. I tillegg finnes noen isolerte forekomster i Midtre Gauldal, som er verdens nordligste voksested for arten.

Søterota kan du blant annet finne på Søtfjellet i Endalen og nord for Tågåfjellet i Budalen. Søterot har gjennom mange hundre år vært en av våre mest benyttete planter innen folkemedisinen. En mulig forklaring på den lokale forekomsten er at arten er ført hit av pilegrimer.